Tagarchief: Piketty

Dinsdagwijsheid

Dinsdagwijsheid : geweten volgen

geweten

Bewondering

Ik heb bewondering voor alle bloggers die politieke statements durven maken.  Die spelen niet op veilig, politiek of populair. Ik heb het er zelf moeilijk mee, ik ben er al tal van keren mee begonnen, maar iedere keer ik mijn post herlees merk ik dat ik nuance ontbreek en dat ik eigenlijk een heel boek moet schrijven. Dat boek zou dan trouwens gaan over kwaliteit van leven. (Ik blijf onder de indruk van wat uit onderzoek bij stervende mensen bleek, waarover zij spijt hadden had niets met geld te maken).

Ik maak me zorgen over deze maatschappij

Ik maak me zorgen over het huidig politieke en misschien wel maatschappelijk klimaat. Ik maak me zorgen over het zwart/wit denken. Wanneer ik de kranten lees word ik soms moedeloos. De boodschap is algemeen genomen redelijk simpel : je moet zoveel mogelijk aan loonarbeid doen ! Ik kies mijn woorden zorgvuldig : loonarbeid dus. Die zichtbaar geld in het staatslaatje brengen. Ik lees ook een omgekeerde boodschap, soms heel letterlijk : wie dat niet doet is een profiteur. Dus diegene die deeltijds werken of die langdurig ziek zijn. Zelfs het ouderschapsverlof staat onder druk.  Je zal tegenwoordig maar werkloos zijn of thuis zitten met een burn-out.

En over al het andere wordt gezwegen. Soms hoor ik die politici wel eens uithalen naar ‘heilige huisjes’. Er wordt altijd uitgehaald naar de heilige huisjes van de andere. Of ‘iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen’, waarmee ze eigenlijk bedoelen dat de ànder zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

een andere planeet

Van sommige politici (oké, van véél politici !) vraag ik me af of ze maar enig idee hebben over hoe het er in het doorsneegezin aan toegaat. Doorsnee : dan heb ik het nog niet over die gezinnen die moeite hebben om de maand te halen of die die al helemaal niet halen.
In mijn kennissen-, familie-, en werkkring kom ik in contact met politici van allerlei strekkingen en tot mijn grote ontgoocheling moet ik toegeven dat die vraag simpelweg negatief kan beantwoord worden. Er wordt ‘gecombineerd’ dat het geen naam heeft. Er zijn voordelen van allerlei aard die niet in vraag worden gesteld. Het verhaal van ‘nannies’ is écht niet uit lucht gegrepen. Je hoort me niet zeggen dat daar tegenover niet veel uren gepresteerd worden – niet altijd ! – , maar ook zij hebben maar 24 uren op een dag.

Vroeger durfde ik nog eens in gesprek te gaan met hen. Toen leek het altijd alsof we van andere planeet kwamen met andere regels en andere realiteiten. Het maakte niet uit of het om bedrijfswagens ging, om extra-legale voordelen, over ontslagvergoedingen (ook bij gekozen vertrek), beroepskosten. Er is gewoon een andere logica. 

Dialogeren met wie van een andere planeet komt is uiteraard bijzonder moeilijk.

 

Week in beelden : Het Vinne, de ontdekking !

Terug aan het werk !

Salco
Salco

Ik zou dolgraag foto’s van mijn zalige leerlingen hier zetten, maar al hebben zij er geen problemen mee, toch maar footies !
Terug naar school na een zalige paasvakantie en blij om die gezichten te zien ! Het is wonder om twee jaar bij jongeren te ‘staan’ en ze te zien evolueren, maar bovenal om ze beter te leren kennen. Het is wederzijds : zij kennen mij beter, … ach, mag ik zeggen dat er toch veel plezier is ? Jaja, dat jonge volkje, dat kan er wat van !  (plezier !)

Piketty : het loont nog altijd beter om rijk te trouwen !

PikettyMaandag was er opnieuw leesgroep Piketty. Het belang van erfenissen wordt altijd maar groter voor wat betreft het verschil in (inkomens-)vermogen. Piketty opent een hoofdstuk met ‘het betoog van Vautrin’ uit een boek van Balzac. Een oprecht man wil hard studeren, hard werken en alzo rijk worden. Geen zin, rekent zijn compagnon uit, zelfs al werd je de beste in je soort en klom je op tot de hoogste rechter met het hoogste loon, dan zal je nooit zoveel ‘verdienen’ als gewoonweg trouwen met een dochter van een rijk man !

Vertaald in deze tijd : met (groot) vermogen valt meer te verdienen dan met arbeid.
Heel summier schrijf ik het hier, maar het geeft te denken.
Verder bespraken we ook de door Piketty aangehaalde ‘supermanagers’ die gigantisch veel verdienen dat niet verklaarbaar is uit de meerwaarde die zij ‘persoonlijk’ meebrengen. Onze leesgroep vond het eerlijker (ik ook !) als bij meewinst dit verdeeld zou worden onder alle werknemers. Voor mijn part mag dat zelfs nog een beetje ongelijk zijn (niet iedereen zal evenveel hebben bijgedragen), maar het is al even gek te denken dat wanneer een bedrijf een grotere winst maakt dit enkel en alleen op conto van de manager te schrijven valt !

De ontdekking : Het Vinne

Het Vinne

Vrijdag was het zalig weer en werd er een hele dag gefietst. Het Vinne in Zoutleeuw was echt een ontdekking. Zalig !

 

Een korte week in beelden en ook al in vertragen. Het is dat een mens zijn ritme weer moet vinden ! Ik laat me altijd vangen : alsof meer licht op een dag meer tijd zou betekenen !

 

Leesgroep Piketty : ik ben bezorgd

kaboompics.com_Behind of woman gesturing

 

Ik ben bezorgd. Bezorgd om waar de wereld naartoe gaat en bezorgd om wat banken en wereldmachten ons lijken te vertellen. Dat het slecht gaat. Dat er bespaard moet worden. Dat er harder (langer, voor minder loon) moet gewerkt worden. Bezorgd om de mensen die uit de boot dreigen te vallen en laat mij onmiddellijk toegeven dat ik niet bezorgd ben om mijn eigen plaatsje, ik ben mij heel erg bewust van het feit dat er velen met mij willen ruilen. Ik heb mogen/kunnen studeren en ik heb vast werk en zo ook mijn man.

In december las ik de Kleine Piketty en was meteen verkocht om de grote te lezen. Het eerste deel van Piketty is duidelijk : bij trage economische groei valt er meer te verdienen uit vermogen dan wel uit arbeid. Of anders gezegd : de loonkloof groeit en dat sedert de jaren 80. Denk aan Reagan. Denk aan Tatcher. Of hoe rijken altijd rijker worden (waarbij het kapitaal voor zichzelf werkt) en armen relatief altijd armer.

Om 20 uur leek iedereen aanwezig. Mannen, vrouwen, ik denk dat er – misschien spijtig genoeg ! – niemand onder de veertig was. Sommige kenden elkaar, anderen niet, maar de gemeenschappelijke noemer was na een beetje babbelen duidelijk : kritische burgers die bezorgd zijn om de toekomst van de planeet.

Ik leerde er veel, heel veel, misschien ook al omdat er nogal wat ‘geleerde’ mensen aanwezig waren en een ervaren economist.

Dit is blijven hangen

  • Maatschappelijke verschillen kunnen slechts gebaseerd zijn op het algemeen welzijn (Piketty)
  • Kapitalisme is een virus dat geen ander doel heeft dan zich voortplanten (iemand uit de leesgroep)
  • We hadden het uitvoerig over de band economie/politiek, in hoeverre wordt de economie gestuurd door de politiek of is het de politiek die gestuurd wordt door de economie ? En is dat oké ?
  • Liggen mensen eigenlijk wakker van al zo’n zaken ?
  • In hoeverre zijn rentevoeten reëel ? (er werd gemompeld dat het abstracte constructies zijn, ik denk dat ik daar eens met een wiskundig econoom moet over praten)
  • Moet de economie blijven groeien ? Dat was een heel interessante ! Het antwoord leek ‘ja’ te zijn.
  • De geschiedenis van de verdeling van rijkdom is altijd een uiterst politieke zaak geweest. (Piketty)

Samengevat (samen met Piketty) : de verdeling van vermogen is een mensenzaak en een maatschappelijke zaak. Wie rijk wordt en hoe die rijk wordt of hoe generaties armer/rijker worden is geen natuurlijke wet. Het is mensenwerk én het gevolg van maatschappelijke keuzes.

Een intellectueel avondje, dat wel, en we zijn nog maar aan het eerste deel !

 

icoon foto grijs

Credits Photo : http://kaboompics.com/one_foto/895