Tagarchief: boeken

Gelezen

Gelezen: Leerschool – Tara Westover (must read !)

Beklemmende biografie van Tara Westover

Tara Westover groeit op in een Mormoons gezin in Utah met een vader en moeder die steeds fantatieker worden in hun geloof. Tara’s vader is bezeten met door het vooruitzicht van het eind van de wereld. Alleen wie voorbereid is (en gelovig) zal overleven. Het gezinsleven staat dan ook in het teken van deze voorbereiding. Enerzijds worden er gigantische hoeveelheden voedsel ingemaakt en ingeslagen, anderzijds wordt er een gewapende verdediging rond het huis gemaakt. Want wie bij het Eind der tijden voorbereid is, zal in het vizier komen van diegenen die dat niet zijn.

Tara’s vader is doordrongen van wantrouwen ten aanzien van de overheid. Tara gaat niet naar school (dat is indoctrinatie) en wordt bij haar geboorte niet aangegeven. Voor de staat bestaat ze niet. Medische zorg beperkt zich tot de kruiden van haar moeder. Ziekenhuizen en dokters worden niet bezocht.

Tara Westover is geboren in 1986, exacte geboortedatum onbekend. Geboren in de Verenigde Staten. En nee, dit is geen fictie. Dit boek is de biografie van een jonge vrouw die continu weer en weer geslingerd wordt tussen de loyaliteit aan haar familie en geloof en het geweld en de bizarre overtuigingen in gezin waarin ze opgroeit.

Leerschool – Educated

De oorspronkelijke titel van het boek is “Educated” en wie het boek leest zal onmiddellijk doorhebben dat ‘leerschool’ echt wel compleet de verkeerde Nederlandse vertaling is. Leerschool verwijst naar wat je gaande weg door ervaringen leert, educated verwijst, in het geval van  Tara Westover letterlijk naar ‘getting an education‘ in de zin van ‘naar school gaan.

Wanneer Tara Westover 16 is beseft ze dat ze weinig van de wereld weet. Ze is nog nooit naar school geweest maar in haar groeit het verlangen om kennis te vergaren. Er zijn enkele boeken thuis, maar dat is zeer ontoereikend. Haar vader ziet scholen als instituten van de overheid waar je enkel leugens leert en op het verkeerde pad wordt gezet.

Met een wilskracht die ongezien is – Tara werkt immers op de sloopplaats van haar vader – studeert ze na het werken om deel te kunnen nemen aan een ingangsexamens om hoger onderwijs te kunnen aanvatten. Wiskunde lijkt overkomelijk, maar met de hulp van haar oudere broer (die in deze testen slaagde) lukt het haar toch.

Hoger onderwijs

Dat hoger onderwijs loopt niet van een leien dakje. Wanneer de professor verwijst naar de holocaust heeft ze geen idee waarover het gaat. Europa, is dat een land ? Ze mist fundamentele kennis én vaardigheden. Wat is multiple choice ? Wat is studeren ?
Bovendien moet ze allerlei jobs nemen om het hoofd financieel boven water te houden. Een prof stelt haar voor om een beursaanvraag te doen, maar daarvoor heeft ze de belastingaangifte van haar ouders nodig. Een beurs betekent ‘afhankelijkheid van de overheid’, dat zint haar vader niet. Toch slaagt ze erin, door haar moeder, om toch de beurs te krijgen. Wil ze die jaar na jaar krijgen, dan moet ze echter geslaagd zijn. Al snel blijkt dat Tara echt intelligent is, maar de gebeurtenissen thuis (geweld en onbegrip) leiden tot een depressie waarin ze vooral leeft op TV-kijken. Gelukkig kan ze toch tijdig het tij keren.

God werkt doorheen kruiden

Tussen haar studies door keert ze terug naar huis en werkt ze op de sloperij van haar vader. Ze doet er gevaarlijk werk, waardoor ze nu en dan (!) maar net aan de dood ontsnapt. Ernstige ongevallen maken daar deel uit van het leven. Haar vader is behoorlijk roekeloos en lijkt weinig bekommerd te zijn om de zorg voor zijn kinderen. Er gebeuren behoorlijk wat ongevallen in het boek, de kleren van haar broer branden in zijn lichaam wanneer hij gedrenkt wordt in een chemische stof (maar dat niet door heeft). Bij ieder ongeval luidt het devies: ‘moeder lost het op, want in haar kruiden werkt God’. Nooit wordt er naar het ziekenhuis gegaan, ook is het soms op leven en dood.

Geweld

Eén van haar broers is ziekelijk gewelddadig. Het is behoorlijk angstaanjagend om het te lezen, niet alleen wat het geweld zelf betreft, maar evengoed de ziekelijkheid ervan. De slogan ‘als je je gedraagt als een kind word je behandeld als een kind’, lijkt een excuus om Tara bij elk zogenaamd ongewenst gedrag alle hoeken van de kamer te laten zien.
Alsof het fysieke geweld nog niet genoeg is, komt daarbij het psychische geweld. Dat Tara een hoer is (een blik teveel naar eender wie) en dat ze zich van alles in het hoofd haalt (door te willen studeren).

It’s strange how you give the people you love so much power over you , I had written in my journal . But Shawn had more power over me than I could possibly have imagined . He had defined me to myself , and there’s no greater power than that .

Sterke bloedbanden

Een vraag die zich wellicht iedere lezer stelt: waarom breekt Tara Westover niet met haar ouders  en haar familie? Eens ze studeert is ze immers behoorlijk onafhankelijk. Waarom ondergaat ze iedere keer weer het geweld ? Tara geeft daar geen expliciete antwoorden op maar tussen de regels door kan je het wel lezen. Eerst en vooral: ze behoort tot een gesloten gezin dat het geloof of fundamentalistische manier interpreteert. Het wantrouwen wordt continu gevoed. Ze heeft geen leraren, geen (school-)vrienden en geen idee van wat er bijvoorbeeld bestaat aan sociale hulp.
Haar vader fungeert als een soort profeet. Als kind heeft ze zich nooit kritisch ten aanzien van haar vader opgesteld. Meer nog: nergens is haar geleerd om kritisch te zijn, dat er mogelijks nog andere waarheden zijn, dat dit het hele plaatje niet is. Het is net door haar education dat ze langzaamaan ziet dat er verschillende kanten zijn aan een verhaal.
Zo hoort ze in één van de lessen spreken over manisch depressiviteit en ze herkent in één blik haar vader.

I had begun to understand that we had lent our voices to a discourse whose sole purpose was to dehumanize and brutalize others — because nurturing that discourse was easier , because retaining power always feels like the way forward .

Loslaten

Uiteindelijk lukt het Tara Westover om haar ouders los te laten, maar dit blijft heel moeizaam. Haar studies bleken een succes, ze studeerde verder in Cambridge (UK) en aan de prestigieuze Harvarduniversiteit. Ze haalde een doctoraat in geschiedenis, waardoor ze haar eigen geschiedenis  – ze bestudeerde ook het mormonisme – met andere ogen zag.

Geraakt

Ik was behoorlijk geraakt door dit boek. Ik vroeg mij dikwijls af hoe zo’n situatie mogelijk was, maar wie het boek leest komt de conclusie dat zo’n verhalen zelden zwart/wit zijn. Tara Westover schrijft in de inleiding van haar boek dat dit geen boek over mormonisme is en dat pleit voor haar genuanceerd schrijven. Het is door haar eigen ‘leerproces’ dat ze gezien heeft dat haar verhaal eigen is aan haar gezin, aan haar manisch depressieve vader en haar afhankelijke (en bij tijden zeer dubbelzinnige) moeder.
Ik was geraakt door de sterkte van de banden, hoe moeilijk het is om je los te maken van het gezin waarin je opgroeide, evenals de overtuigingen die je met de paplepel kreeg binnen gelepeld. Anderzijds kon ik er mij wel wat bij voorstellen. Familie heeft een gigantisch impact over hoe je over jezelf denkt en hoe je je in de wereld situeert. Ik denk dat we ons daar zelden echt helemaal van bewust zijn.

It’s strange how you give the people you love so much power over you , I had written in my journal . But Shawn had more power over me than I could possibly have imagined . He had defined me to myself , and there’s no greater power than that .

Uiteraard was ik ook heel erg geraakt door haar wilskracht en gedrevenheid. Haar honger naar kennis was ontembaar. Ik denk dat het in haar geval evengoed de honger was naar zelfkennis. Het is pas tijdens haar studies dat ze ontdekt dat haar zelfbeeld compleet bepaald is door anderen.

Praktisch

Ik las het boek in het Engels (uitgegeven februari 2018) maar ik zag dat het al vertaald is in het Nederlands.

Tara Westover, Leerschool, 400 blz., een uitgave van de Bezige Bij. Te koop bij o.a. Bol.com voor € 22,99 (paperback) of € 7,99 ebook.

Gelezen

Gelezen: Het verborgen brein – John Bargh

 

Verborgen brein: de kracht van het onbewuste

Na het lezen van “het verborgen brein” was ik alvast één illusie armer: de illusie dat wij grotendeels in volle vrijheid en bewustzijn ons gedrag bepalen. Het geloof in de eigen autonomie, de gedachte dat er altijd keuzevrijheid is.

Oké, zo’n vaart is het niet gelopen, maar het scheelt niet veel. Want als er één ding duidelijk geworden is na het lezen van het boek, dan is het wel dat ons onbewuste veel meer bepaalt dan wij denken. De illusie dat dit niet zo zou zijn, blijkt trouwens de grootste val. Want je kan natuurlijk bewuster leven en jezelf meer in vraag stellen. Zo heb je meer greep op dat onbewuste, al hoeft dat onbewuste echt niet altijd in je nadeel te werken. Dat “verborgen brein” levert ons tonnen voordelen op, al was het alleen maar dat we anders oververmoeid zouden zijn van elke beslissing die we moeten nemen. Je zou het kunnen vergelijken met al die programma’s die op de achtergrond van je pc werken, je merkt er niets van, maar ze zorgen wel dat alles vlotter verloopt.

We zijn verleden, heden en toekomst

Eén van de permisses van “het verborgen brein” is  dat het brein tegelijkertijd in het verleden, heden en toekomst is. Dat lijkt een beetje zweverig, maar het is zo evident als iets. Ons denken en handelen wordt deels bepaald door wat we vroeger hebben meegemaakt, maar het houdt onmiddellijk rekening met wat in het nu gebeurt. Onze dromen en ambities (toekomst) sturen onze handelingen. Soms zijn we ons daar heel erg van bewust, soms ook niet.
Het boek volgt deze drie delen. Verleden, heden en toekomst.

Het verleden

Weinig mensen zullen er aan twijfelen dat wat je vroeger meemaakte deel uitmaakt van je persoonlijkheid en dus ook van je denken en handelen. Maar ons verleden strekt zich verder uit dan ons individuele verleden, wij delen evengoed een evolutionair verleden. Het zit in onze genen om ons voort te planten en om onszelf te beschermen. Als we evolutionair bestemd zijn om onszelf te beschermen, dan betekent dat meteen dat we (onbewust) alles zullen doen voor dat zelfbehoud. Klinkt allemaal logisch en vertrouwd, maar het strekt zich veel verder uit. Zo zijn we van nature angstig om wat anders is, of zeg maar dat we van nature eerder conservatief zijn. Denk maar aan de gevolgen dat dit heeft voor onze visie op migratie.

Dat we van nature zo zijn, betekent niet dat dit per definitie de betere optie is. In het boek komen verschillende experimenten aan bod waaruit blijkt dat mensen onbewust negatief zijn tegenover andere volkeren, het rationele corrigeert als het ware. Hetzelfde geldt voor dat selfish gene, dat zich wil voortplanten. Onbewust oordelen we positiever over mooie mensen (betere vooruitzichten voor onze genen). Opnieuw corrigeert ons rationeel denken het verborgen brein. Die mooie man of vrouw blijkt helemaal niet zo’n fijn karakter te hebben, hoe mooi hij of zij ook is, de aantrekkelijkheid valt snel weg.

Het verleden beperkt zich niet tot het evolutionaire verleden of wat we als kind hebben meegemaakt, de cultuur waarin we zijn opgegroeid bepaalt mee ons denken en handelen. Ons recente verleden (wat we een paar uur geleden hebben meegemaakt) zindert dikwijls nog onbewust na, ook al is het afgesloten. Na een gigantisch stressvolle werkdag, kan de avond thuis echt nog gekleurd worden door die dag.

Intuïtie (heden)

Als er één ding is waarvan we ons bewust zijn dat ons verborgen brein hard aan het werk is, dan is het wel onze intuïtie. Ik vind intuïtie heel intrigerend. Soms ‘weet’ je iets, maar je kan er niet echt de vinger op leggen. Laat staan van naaldje tot draadje uitleggen hoe je iets weet. Soms geven we de voorkeur aan onze intuïtie als we iets beslissen, soms wantrouwen we juist ons gevoel. Ervaring leert dat onze intuïtie er er soms bonk op zit, maar dat is lang niet altijd zo.

In het ‘verborgen brein’ wijdt John Bargh er een heel hoofdstuk aan. ‘Wanneer kan je je intuïtie vertrouwen’ ? Je krijgt van hem een heel set regels in welke gevallen je juist wel of juist niet je intuïtie best volgt. Dit alleen al is een reden om het boek te lezen !

Toekomst

Ik vond dit een fijn deel om te lezen. Zo herkenbaar ! (Maar dat wist ik niet). Het klopt inderdaad dat als ik bezig ben om te trainen voor een (loop-)afstand, ik plots veel meer lopers in onze straat zie. Die lopers waren er natuurlijk al de maanden ervoor, maar toch vallen ze mij nu méér op. Onze bril is gekleurd door wat we willen. Daar ligt immers ook onze focus. Je kan zo ingenomen zijn door een doel (het halen van een deadline op het werk) dat je ondertussen niet door hebt dat je je relatie verwaarloost. Bargh citeert hier enkele interessante onderzoeken zoals het zogenaamde “Barmhartige Samaritaan Onderzoek”. Theologie studenten kregen een opdracht  over de parabel van de barmhartige Samaritaan, waar een noodlijdende wordt geholpen onder tijdsdruk. Die tijdsdruk primeerde op wat zij als fundamentele waarde achtten: het helpen van een medemens. Ze waren zo opgegaan in de tijdsdruk van de (op zich onbelangrijke) opdracht, dat ze de man in nood niet eens zagen.

Laat het onbewuste brein voor je werken

Je hoeft geen hele biografieën te lezen over succesvolle mensen of het woord ‘gewoontes’ of ‘rituelen’ valt wel. Ook jij en ik kunnen er van leren en ze integreren. Hier maken we volop gebruik van het onbewuste. Een gewoonte is pas een gewoonte als ze onbewust gebeurt. Ik sta op, maak het bed, stap naar de badkamer, ga naar het toilet. Daar denk ik niet over na. Net zomin als ik nadenk over het poetsen van mijn tanden. Rituelen kunnen je ontzettende voordelen opleveren, het kost tijd voor je verborgen brein ze over neemt, maar eenmaal het geval, kosten ze nauwelijks moeite.

Over het boek

Aanvankelijk dacht ik dat ik er echt mijn kiezen zou moeten in zetten, maar dit boek las als een trein. Bij iedere bewering staan tal van experimenten om ze te staven. Als je al zou denken ‘dat overkomt mij nooit’, dan moet je dit toch maar eens lezen. We worden allemaal onbewust gestuurd door onze omgeving.
Ik vond het een bijzonder prettig boek dat mij behoorlijk wat wijsheid opleverde, niet enkel over mezelf en mijn eigen denken en handelen, maar evengoed over de maatschappij, waarom sommige zaken zo moeilijk liggen.

Een echte aanrader dus !

Praktisch

John Bargh, Het verborgen brein, Hoe het onbewuste ons gedrag bepaald, uitgeverij Hollands Diep, 2018, 464 blz.  Te koop bij o.a. Bol.com voor €24,99

 

 

Summerreading

Summerreading: Een bijzonder jaar – Lori Nelson Spielman

Een bijzonder jaar

Net zoals er Easy Listening bestaat, is er ook zoiets als Easy Reading. De boeken die onder Summerreading vallen kan je makkelijk op het strand of je luie stoel lezen. Ze zijn één en al happy feeling, alles behalve complex, je wil blijven verder lezen, maar afgeleid door een zeebriesje of een lekkere cocktail is geen probleem.
“Een jaar als geen ander” van Lori Nelson Spielman past helemaal onder deze noemer. En voor de prijs (€ 10 !) hoef je het ook al niet te laten. 

Brett Bohlinger

Wanneer de moeder van Brett, een succesvolle zakenvrouw, overlijdt weet Brett met haar verdriet geen blijf. Hoe moet ze verder zonder het advies van haar moeder, die tevens haar ‘baas’ was in het grote Bohlinger  Cosmetics bedrijf ? Hoe moet ze de taak van haar moeder overnemen ? Lori  Nelson Spielman schreef met ‘Een bijzonder jaar’ een ontzettend ontspannend boek.

De erfeniskwestie

Wanneer de familie Bohlinger samenkomt voor het testament en Brett als laatste aan de beurt komt, wacht haar een verrassing van formaat. Aan het hoofd komt van Bohlinger komt haar schoonzus te staan (en dus niet zij) en daarenboven krijgt zij aanvankelijk niets. Haar erfenis wordt uitgesteld. Haar moeder had lang geleden in Bretts kamer een lijstje levensdoelen gevonden van de toen nog tiener. Dit is het lijstje :

Levensdoelen van Brett

 1. Een kind krijgen, misschien twee
 2. Nick Nicol zoenen*
 3. Lid worden van het cheerleadersteam Gefeliciteerd. Was dat nou zo belangrijk?*
 4. Alleen maar tienen halen Perfectie wordt zo overschat.
 5. Skiën in de Alpen Wat een lol hebben we gehad! *
 6. Een hond nemen
 7. Netjes antwoord geven wanneer zuster Rose me roept en ik net met Carrie zit te kletsen*
 8. Naar Parijs gaan Ach, de herinneringen die we daar hebben verzameld! *
 9. Vrienden blijven met Carrie Newsome. Voor altijd!!!
 10. Naar Northwestern University gaan Ik ben zo trots op m’n Wildcat!*
 11. Superlief en aardig zijn Goed zo!*
 12. Arme mensen helpen *
 13. Een onwijs gaaf huis hebben *
 14. Een paard kopen
 15. Meedoen aan het stierenrennen Als je dat maar uit je hoofd laat.
 16. Frans leren Très bien! *
 17. Verliefd worden
 18. Liveoptreden, op een gigantisch podium
 19. Een goede relatie met mijn vader hebben
 20. Een fantastische leraar worden

De doelen met asterix zijn volgens de moeder al bereikt, blijft nog een lange lijst én de dealine van 1 jaar.

Een bijzonder jaar

Tot overmaat van ramp wordt Brett ook nog eens ontslagen door haar schoonzuster. Niet omwille van wrijvingen, maar omdat dit de uitdrukkelijke wens was van haar moeder. Van de rijke en welstellende Brett schiet weinig over.
Uit liefde voor haar moeder en niet zozeer omwille van de erfenis, wil ze ‘de laatste wil’ van haar moeder respecteren, al betekent dit dat haar leven compleet door elkaar wordt gegooid. Dat haar moeder meent dat ze niet eens verliefd is terwijl ze al jarenlang met Andrew samenwoont, steekt, evenals de ontdekking dat haar vermeend vader niet haar biologische vader is. Samengevat: haar leven staat op z’n kop.

Voorspelbaar

Het boek is voorspelbaar, uiteraard. De doelen worden met veel of weinig succes afgevinkt. Ze ontmoet nieuwe mensen en stelt haar leven in vraag. Toch is “Een bijzonder jaar” ontspannend en onderhoudend. Je wil best wel weten hoe het verder gaat en wie ‘de mysterieuze Burberryman’ is. Het boek is als een bootje dat zachtjes verder kabbelt op de zee. Geen stormen, geen onverwachte wendingen, maar gewoon genieten.

Pure ontspanning

Dit boek van Lori Nelson Spielman past dan ook gehele in de lijst ‘easy reading’. Het kost weinig inspanning en het leest als een trein. Je bent met ‘Een bijzonder jaar‘ weg van je dagelijkse sleur en zorgen, je hoeft er geen grote idee bij de bedenken en er is weinig kans dat je je afvraagt hoe het nu ook weer zit. Ideaal voor op het vliegtuig dus, of om lekker weg te dromen op het strand, of zoals ik, gewoonweg voor het slapen gaan.

Praktisch

Lori Nelson Spielman, Een bijzonder jaar, uitgegeven door De Boekerij, 352 blz., 2017
Te koop bij o.a. Bol.com voor € 10,00

 

 

 

 

Gelezen

Gelezen: Meer door minder, maak ruimte om te leven – Joshua Becker

Joshua Becker

Joshua Becker: één van de meest invloedrijke schrijvers over minimalisme

Wie zich maar een beetje verdiept in het minimalisme, kan niet om de naam van Joshua Becker heen. Ooit kom je de naam tegen, of misschien kwam je al terecht op zijn drukbezochte website ‘Becoming Minimalist’. Ik volg Joshua Becker al een hele tijd via zijn website en kan mij bovenal vinden in zijn aanpak. Het gaat om kwaliteit van leven. Becker geeft je geen schuldgevoelens, iets wat mij bij andere minimalisten soms wel overkomt. Er is geen ‘one size fits all’. Centraal staat dat je ruimte maakt in je leven (ondertitel !) zodat je tijd, geld en ruimte hebt om op die manier te leven zoals je dat zelf wil.

Minimalisme

 

Persoonlijk verhaal

Het boek staat vol persoonlijke verhalen en getuigenissen van mensen die zich vragen stelden over het omgaan met spullen. Het minimalisme heeft overal aanhangers, jong en oud. Het consumentisme, dat zo’n beetje de religie van de westerse wereld is, sluipt overal binnen. Het ‘meer en beter’ is een zwaar dogma dat zich evengoed nestelt in immateriële zaken. Méér vakantie, méér doen in minder tijd, méér sociale contacten, méér boeken lezen etc.
Ik probeer er mij zo bewust mogelijk van te zijn, en ook al wil ik helemaal geen tijd steken in ‘Keeping up with the Joneses’, toch merk ik dat ik er zelf niet immuun voor ben. Al die interieurboekjes doen mij soms vergeten dat ik mij écht wel gelukkig in mijn huis voel en wellicht niet eens happy zou zijn in een VT-wonen interieur. Dus ja, zo’n boek helpt wel om even wat helderder te zien. Thanks Joshua !

Hoe meer spullen…

Joshua Becker

Dit zijn zo’n wijsheden waarvan ik denk:  jaja, dat weet ik. Maar als ik aan het opruimen ben en sommige spullen voor de zoveelste keer door mijn handen gaan, dan vraag ik mij soms wel af of ik echt niets beter te doen heb. Beter organiseren of beter opruimen is geen optie. Tenzij de spullen natuurlijk eeuwig en altijd onaangeroerd in een kast staan, wat op zich nog erger is. Dan vergaren ze stof en zijn ze verloren geld.

In het boek citeert Joshua enkele cijfers over de tijd die Britten besteden aan het shoppen voor kleren en schoenen. 45 uur voor het shoppen van schoenen alleen. Dat zijn dus 6 werkdagen. Alleen voor schoenen.

Voordelen van het minimalisme

Joshua Becker somt in het eerste hoofdstuk de voordelen van minimalisme op:

 • Meer tijd en energie
 • Meer geld (waar je toch dromen kan mee verwezenlijken)
 • Meer vrijgevigheid (materieel maar ook in tijd !)
 • Meer vrijheid (het beschikken over meer geld betekent ook meer vrijheid, zoals de vrijheid om voor minder geld te werken)
 • Minder stress (alle bezit geeft stress, al is het maar om te verliezen of te onderhouden)
 • Minder afleiding
 • Milieuvriendelijk
 • Kwalitatief beter bezit (kies liever voor kwaliteit ipv kwantiteit)
 • Meer tevredenheid
 • ….
 • ….

En zo zijn er wel meer voordelen.

Durf te gaan voor wat echt belangrijk is

Keer op keer komt dit refrein terug. Minimalisme maakt je ‘rijker’ om datgene te doen wat je echt wil doen. Ik denk dat dit de aantrekkelijkheid is van minimalisme. Toch is het niet makkelijk om in te gaan tegen een stroom van altijd meer en beter. (Smartphones ! Gadgets !).
De beste motivatie is dan ook om te zien wat het je opbrengen kan. Soms vraagt dat best wat moed in het begin, maar het wordt steeds makkelijker.

Minimalisme

Vorig jaar werd in geconfronteerd met de verkeerde prioriteiten toen we onze volledige benedenverdieping moest worden leeggehaald omdat alles opnieuw geverfd werd. Werkelijk weken had ik nodig om spullen in te pakken, waarvan sommige al jaren niet meer aangeraakt. Onze boekenmuur werd tot 1/3 gereduceerd en nog steeds ben ik onder de indruk van de hoeveelheid dozen die we naar de kringloopwinkel brachten.

Je blik wordt scherper, doelgerichter

Dit boek – zo’n beetje een basiswerk over minimalisme – heeft als grote verdienste dat het je blik scherper maakt. Wat wil ik echt ? Wat doe/koop/bezit/verlang ik allemaal waarvan ik niet eens echt overtuigd ben dat dit mij dichter bij mijn doel brengt ? Ook al brengt minimalisme je geld op, toch is geld niet de motivator. Soms lees ik wel eens blogs waarbij het lijkt alsof het gaat om zo goedkoop mogelijk te leven. Misschien is dit ook een vorm van minimalisme, maar dan stel ik mij de vraag: waarom ? Om meer geld op je rekening te vergaren ? Uit angst ? Bestaat de kans niet dat je dan opnieuw slaaf wordt ? Dat is alvast niet de insteek van het boek. De insteek is, ik zeg het nog maar een keer omdat ik het zo belangrijk vind, levenskwaliteit. Zodat je die dingen kan doen die je na aan het hart liggen. En wie wil dat niet ?

Praktisch

Joshua Becker, Meer door minder, maak ruimte om te leven, 160 blz., Kok 2016
Te koop bij o.a. Bol.com paperback voor €17,50 , ebook voor € 9,99