7 weetjes over het 5:2 vastendieet

 1. Geen nieuwe hype – accent op langer leven

  Het vastendieet of 5:2 dieet is geen hype die dit jaar ontstaan is. Ze is ook niet het gevolg van  een dietist die plots tot het inzicht kwam dat dit dieet wel eens zou werken.
  Het vastendieet kreeg vooral aandacht toen Michael Mosten, bekend van tal van BBC-programma’s  in 2012 een eigen experiment deed over wat vasten met zijn lichaam deed. Aan verschillende universiteiten had men immers al onderzoek gedaan over het effect van vasten op o.a. ouderdom en de (verdere) ontwikkeling van kanker.
  De reportage die het vastendieet vleugels “Eat, Fast en life Longer” kan je hier ondertiteld in het Nederlands  bekijken. Je merkt ook hier dat de eerste invalshoek niet dieet maar langer leven was.

 2. Ons lichaam is voorzien op vasten

  Het vastendieet valt niet helemaal uit de lucht. Ons lichaam is evolutionair voorzien op vasten.  Zie het zo : wanneer de jacht een goede vangst opleverde werd er flink gegeten. Geen koelkasten of diepvriezers, het was vollen bak ‘feest’. Daarna werd men dikwijls tot vasten gedwongen tot men er opnieuw een al dan niet goede vangst was.

 3. Lang vasten ?

  De formule 5:2 is niet onmiddellijk ontstaan. Logisch, evolutionair ging het ook niet om ‘gepland’ vasten. Valter Longo deed onderzoek naar dat lange vasten en de effecten op veroudering. De resultaten bleken veelbelovend. Bij ratten bleek dat hoe langer ze vastten, hoe langer ze leefden. Tijdens het vasten gaat het lichaam in ‘reparatie’, te vergelijken met het de kleine scheurtjes die spieren oplopen tijdens het sporten om daarna (ook hier mag je niet blijven sporten) tot sterkere spieren te leiden.
  Toch is lang vasten zonder medische begeleiding niet aan te raden. Dus toch maar kort vasten ?

 4. Eet je de volgende dag niet gewoon meer ?

  Mij lijkt dat de meest logische ‘vraag’. Zal je lichaam de dag erna niet gewoon om meer eten vragen ? Zal je niet gewoon gewoon ten prooi vallen aan een gigantische honger ? Blijkt dat dit niet het geval is. Om kort door de bocht te gaan : daar is je maag ook gewoon niet op voorzien. Je maag kan niet plots dubbel zoveel inhoud verwerken. Misschien eet je inderdaad meer, maar er is geen volledige compensatie.

  Het verrastte Krista (Varady, University of Illinois) dat mensen niet uit de band sprongen op de dagen dat ze gewoon mochten eten. (…) De meeste mensen eten zo’n 110 procent, iets meer dan ze normaal gesproken eten. 

 5. Het accent op werkelijk gedrag in plaats van gewenst gedrag

  Het vastendieet legt de nadruk op wat voor mensen realistisch en haalbaar is. 2 keer een dag per week vasten, dat zien mensen nog haalbaar, zelfs al duurt het maanden of jaren. Het zijn korte inspanningen die op lange termijn lonen. Behalve afvallen heeft het vastendieet trouwens nog voordelen zoals bv. een behoorlijke verlaging van het LDL-cholestrolgehalte (p.36)

  Zij (Krista Varady) vindt dat dat diëtisten zich minder moedten richten op wenselijk gedrag maar meer rekening moeten houden meit wat mensen in werkelijkheid doen. Een ander voordeel van periodiek vasten is dat er geen spierweefsel verloren gaat, zoals bij normale caoloriearme diëten. 

 6. Het moment waarop je eet is belangrijk

  De honger zelf blijkt al bijna even belangrijk als het aantal calorieën die je inneemt. Zo zou je de aanbevolen aantal calorieën (500 voor een vrouw op een vastendag) kunnen spreiden over de hele dag en zo mogelijke hongergevoelens onderdrukken. Onderzoek (Salk Institute for Biological Studies) wees echter uit dat dit niet de beste optie is. Ze deden een experiment met muizen waarbij beide groepen muizen evenveel calorieën kregen. De eerste groep muizen kon eten wanneer ze wilden, de tweede groep moest hun eten binnen de 8 uur opeten. Omgekeerd betekent dit dat er bijgevolg een vastenperiode van 16 uur per 24 uur was.

  vastendieet : muizen wijzen ons de weg

  De muizen die gedwongen 16 uur per dag hadden gevast waren veel minder aangekomen (28% minder) en hadden veel minder last van leverbeschadiging, terwijl ze preccies dezelfde hoeveelheid voedsel hadden gegeten van dezelfde kwaliteit. (p.39). 

 7. Wat het vastendieet doet met je brein en je humeur

  Dat vasten niet alleen goed is voor je gewicht moge ondertussen blijken. Uit onderzoek bleek dat vasten ook je stemming kan verbeteren en het brein beschermt tegen dementie en cognitieve achteruitgang. (p.40, p.45).

Graag meer weten ?

 

 

onderwijspraat

Onderwijspraat : inclusief onderwijs – zo kan het ook

inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs : iedereen samen ?

Er is al veel te doen geweest om het zogenaamde inclusief onderwijs. Heel kort door de bocht : alle kinderen kunnen naar dezelfde school en het bijzonder onderwijs hoeft niet (meer). Mits enige aanpassingen hier en daar moet dat toch lukken.
Ik zei het al, kort door de bocht en er valt veel over te zeggen. Dat laat ik anderen zeggen. Hier komt het verhaal van een praktijkvoorbeeld dat uitmunt in zijn eenvoud én succes. Dat werkt aan inclusief onderwijs maar tegelijkertijd de bijzondere zorg voor kinderen niet vermindert. Het is budgetair zo goed als een nuloperatie. Het vraagt van de leraren zo goed als geen extra inspanning. Inclusief onderwijs zoals het overal makkelijk zou kunnen zijn. Lees mee.

Ieder kind heeft recht op de nodige zorg

De school waar ik werk is klein en heeft een ASO profiel met componenten klassieke talen, wetenschappen en wiskunde. Dat is het. Ze trekt dan ook leerlingen aan die graag tussen de boeken zitten en talent hebben voor abstract redeneren.
Stel dat we daar morgen leerlingen tussen zetten die helemaal geen talent hebben voor abstract redeneren of die niet zo vlot omgaan met taal en cijfers, dan hebben we misschien wel inclusief onderwijs, maar ook ongelukkige leerlingen. Het lijkt me nefast voor iedere leerling om in een klasgroep te zitten waarbij de uitdagingen niet aansluiten bij de talenten. Het heeft dus geen zin leerlingen in de klas te zetten die wel even oud zijn, maar moeite hebben om tot 100 te tellen.

Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in een ASO school

Tot een directeur het briljante idee had om leerlingen én leraren te verhuizen. Zo zijn is bij ons op school iedere dinsdag een volledige klas uit het buitengewoon onderwijs bij ons te gast samen met hun leraren. Hun lessen sluiten aan bij hun talenten en mogelijkheden. Hun leraren zijn experts. Tijdens de speeltijd – wanneer vakken en toetsen wegvallen – zijn ze net als onze leerlingen op de speelplaats. Ze doen mee aan de middagsport. Bij uitstappen gaan ze mee met onze leerlingen waar ze in gemengde groepjes opdrachten krijgen die bij de uitstap horen. Met onze leraren en met die van hen. Op die manier leren onze leerlingen hen kennen en vice versa, doen ze samen allerlei activiteit. Geen theorie hier over inclusief onderwijs, maar echt samen dingen leren en meemaken. Het lerarenkorps leert van elkaar zonder dat er maar één vergadering aan te pas komt. Tijdens de koffiepauze. Tijdens de gezamenlijke activiteiten. ‘Ha, zo doen jullie dat !’. Inclusief onderwijs dat ook nog eens competenties van alle leraren versterkt.

1 dag per week, is dat wel inclusief onderwijs ?

Het gaat dus maar om 1 dag per week. Waarom niet de hele school verhuizen ? Waarom niet in alle scholen dergelijke klasjes maken ? Vooreerst : het gaat hier om een proefproject dat ontstaan is uit het idealisme van een directeur. Hier zijn geen wetten of regels aan verbonden. Ten tweede : het spreekt voor zich dat de ‘thuisschool’ heel wat meer ervaring en competenties heeft met deze leerlingen dat de ASO school. Het is belangrijk om zowel leerlingen als leraren niet los te maken van deze thuisschool.
Verder blijkt dat 1 dag avontuurlijk en opwindend is voor deze leerlingen (nieuwe omgeving, verhuis, andere regels) maar ook best vermoeiend. Meer dan één dag zou misschien teveel zijn.
Anderzijds : het project wordt door heel wat Leuvense scholen gedragen. Wij zijn zeker niet de enige school in het Leuvense die een klasje inclusief onderwijs heeft.

Op dinsdag de klas van Lieze en op donderdag frieten

Ik sta er iedere keer van te kijken hoe vlot jongeren contact leggen. Het is alsof hun eerste solidariteit bij leeftijdsgenoten ligt. Natuurlijk is er soms koudwatervrees (langs beide kanten) en wordt er op verschillende manieren gecommuniceerd. Het klikt met de een al beter dan met de ander.
Nog geen enkele keer heb ik de vraag gekregen ‘wat komen die hier doen’, maar wel ‘gaan die mee naar Plankendaal ?’ Omdat dit van bij het begin van het schooljaar al zo is en het ook de komende jaren zo zal zijn, zien de leerlingen het als de normaalste zaak van de wereld. Op dinsdag is de klas van Lies hier. Even normaal als er frieten zijn op donderdag. Alsof het nog nooit anders geweest is.

De normaalste zaak van de wereld dus. Als dat geen inclusief onderwijs is …

 

Snapshot diary

Snapshot diary week 42 en Bokrijk in de herfst !

2016-10-week-41-large

Wat een prachtig herfstweer !

Ik was niet echt tevreden over het weer tijdens de zomer, maar de herfst kan wel tellen ! Wat een mooie dagen ! Wat een mooie kleuren ! Ik mag dan wel geen vakantie meer hebben (spijtig !) ik probeer toch zoveel mogelijk van deze zon te profiteren en buiten te zijn. Deze week logeerde ik in West-Vlaanderen voor Buren bij de Kunstenaars om vervolgens de andere kant van Vlaanderen te bezoeken : Bokrijk in de herfst !

Aanvaarden of uitdagen ?

Net zoals wellicht heel Vlaanderen blijf ik zoeken naar evenwicht en hip hip hoera het lijkt de laatste weken toch een beetje te lukken. Ik wéét dat maandag en dinsdag ‘monsterdagen’ zijn, op die twee dagen geef ik immers 2/3 van mijn hele lesopdracht. Maar het betekent natuurlijk ook dat eenmaal dinsdag voorbij is het ‘rustige’ deel van de week er komt.
Toch ben ik nog niet helemaal tevreden over mezelf. Op maandag, dinsdag én zelfs woensdag krijg ik na het werken zo’n klop van de hamer dat het wel lijkt alsof er een lichtje dooft in mijn hersenen en mijn lichaam in staking gaat. Ik balanceer nog tussen aanvaarden (het zijn nu eenmaal zware dagen, niets aan te doen) of uitdagen. Misschien moet ik gewoon gaan sporten na zo’n zware dagen. Het hoeft niet veel te zijn … Maar zomaar in slaap vallen op de bank, daar ben ik toch te jong voor, niet ?

Donderdag begint het weekend !

HobbyTime Lerouge

Nee, niet echt, maar toch. Het is niet meer zo hard werken als op maandag en dinsdag !
Donderdagavond trok ik richting West-Vlaanderen om er het begin Buren bij Kunstenaars mee te maken. Mijn zus is behalve een wereldreizigerster, ook gigantisch creatief. Het zijn genen die ik geenszins geërfd heb, want geef mij een penseel in mijn handen, klei, kleuren of wat dan ook en ik maak er een grote kliederboel van. Ik heb er gewoon het geduld niet voor.

Bokrijk in de herfst

Bokrijk in de herfst

Omdat het lief in interprovinciale schaakcompetitie zit moest ik hem zo wat de hele zondag missen. We maakten de hele zaterdag vrij om gewoon samen te zijn en niet te werken. Hij niet en ik niet, wat anders wel gebeurt. Niet werken voor ‘het werk’ maar ook geen karweien in het huis. Dat lukt het beste als we op uitstap gaan en we kozen opnieuw voor Bokrijk. Klinkt geweldig ouderwets en alsof we oudjes worden, maar misschien is dat ook wel zo. Wandelen, genieten van de acteurs, genieten van de prachtige herfstkleuren.
Maar ook genieten van Limburgse vlaai, Limburgs bier. Mooi was dat !

Ik hoop dat jullie ook allemaal volop genieten van de herfst ! 

 

1000 vragen over mezelf

1000 vragen #18 Hoe voelt liefdesverdriet voor jou

liefdesverdriet

Liefdesverdriet was een zaak van alle dagen

Ik beken meteen : het is gigantisch lang geleden dat ik liefdesverdriet had. Als het toesloeg ging ik er echter helemaal voor. Geen liefdesverdriet erger dan het liefdesverdriet van een 12-jarige. Tenminste, zo leek het toen. Ik kweelde mee met Nazareth  tot mijn ingewanden er zowat uitlagen : Love Hurts. Tot tranens toe, hele kussenslopen nat.
Ik kan mij niet eens meer herinneren om welke jongens het ging. Zo erg moet dat liefdesverdriet zijn geweest.

 

Veel vrienden weinig liefjes

Ik overleefde de puperteit en de heftige emoties. Het hoofd werd zwaarder dan het hart. Geen idee of dat per definitie een goede evolutie is. Er waren nog liefjes en er was nog liefdesverdriet, maar de kussenslopen bleven droog. Misschien keerde het gewoon meer naar binnen. Er werd niet meer gekweeld. Er was wel stil verdriet. Er kwam nieuwe liefde.

Rouw als een gebroken hart

Het is nu alweer héél lang geleden dat ik liefdesverdriet had. Dat zit wel snor, dat lief en ik. Maar er is wel liefdesverdriet geweest. Het allergrootste toen ik afscheid moést nemen. Willen of niet. Toen er na 11 maand huwelijk een eind kwam aan een pasbegonnen verhaal omdat de dood er zich ging mee moeien. Mensen zullen zeggen : dat is rouw, dat is geen liefdesverdriet. Maar wat is rouw anders dan een gebroken hart ?

Gemis

Het ‘klassieke’ liefdesverdriet is mij gelukkig al jaren bespaard. Liefdesverdriet is altijd hevig. Het lief en ik zijn ondertussen alweer jaren en jaren getrouwd, maar nooit vergeet ik de kwetsbaarheid van het leven en dus ook het (mogelijk) liefdesverdriet. Nooit vergeet ik dat de liefde die er nu is niet vanzelfsprekend is, dat dit een kwestie is van alle dagen dankbaar zijn en alle dagen genieten van wat is. Wéten dat het zo gedaan kan zijn. Een ongeval, een ziekte. Maar ook weten dat je er zorg moet voor dragen. Voor je het weet zit je zo verstrikt in je eigen drukte dat je de andere stuk voor stuk vergeet.

Innerlijke gemismeter

Gelukkig heb ik een soort innerlijke ‘gemismeter’.  Ik mis mijn liefste nogal snel. Het  is geweldig dat we beiden ook ons eigen leven hebben. Onze eigen avonturen en passies. Dat we een eigen vriendenkring hebben en dat we het beiden absoluut niet nodig vinden om alles samen te doen. Maar nu en dan voel ik weer het gemis. Dan trekken we samen weg. Een dagje, of een week. Of we gaan lang wandelen. Lang lekker eten. Gewoon om samen te zijn. Om te genieten. Zodat het gemis nooit te groot wordt. Zodat het nooit écht liefdesverdriet wordt.

Hoe voelt liefdesverdriet voor jou ? 

“1000 vragen aan mezelf”  gaat terug op een boekje dat een tijd geleden bij Flow zat. Het is een klein boekje en er is geen plaats voorzien om te antwoorden, daarom dacht ik : waarom niet op de blog ? Voor het pure plezier van het schrijven ? Het verzamelen van herinneringen, wat volgens Gretchen Rubin, bijdraagt tot geluk ? Vandaar een nieuwe rubriek : 1000 vragen over mezelf.
Niets weerhoudt je om mee te doen !
Het bittere kruid

Gelezen – Het bittere kruid – Marga Minco

Het bittere kruid

Marga Minco put uit eigen herinneringen

Het bittere kruid (verwijzend naar de Sedermaaltijd) gaat over een joods gezin ten tijde van de tweede wereldoorlog. Het is een verhaal dat in je kleren kruipt, al wordt er niet met grote woorden over de oorlog gepraat. De oorlog lijkt continu een randverschijnsel, iets dat overwaait. Marga Minco (°1920) zou het verhaal deels op eigen ervaringen en deels op anekdotes hebben gebaseerd.

Het verhaal wordt verteld door een jong meisje dat ziet wat er rond haar gebeurt. Zij en haar familie lijken de oorlog te ondergaan, niet beseffend dat die oorlog een gruwelmachine is die het specifiek op hen gemunt heeft.

Na enige tijd zei mijn vader : “we wachten nog tien minuten, dan steken we het grote licht aan”. Maar voor die tien minuten om waren, ging de bel. Het was even voor negenen. We bleven zitten en keken elkaar verbaasd aan. Alsof we ons afvroegen : Wie zou daar zijn ? Alsof we het niet wisten ! Alsof we dachten : Het kan net zo goed een kennis wezen die op visite komt ! Het was immers nog vroeg in de avond en de thee stond klaar.

Alsof we ons afvroegen : Wie zou daar zijn ? Alsof we het niet wisten ! Alsof we dachten : Het kan net zo goed een kennis wezen die op visite komt ! Het was immers nog vroeg in de avond en de thee stond klaar.

Ze moeten een loper gehad hebben.

Ze stonden in de kamer voor we ons hadden kunnen verroeren. Het waren grote mannen en ze hadden lichte regenjassen aan.
“Haal onze jassen even”, zei mijn vader tegen mij.
Mijn moeder dronk haar kopje thee uit. (p. 52)

Ongeloof

Dat ongeloof blijkt door het hele boek.

“En jullie nu ?” zei de buurman. Hij kwam wat dichterbij. “Wat doen jullie ?”.
“Wij ?” zei mijn vader. “Wij doen niets. Waarom zouden we ?”
De buurman haalde zijn schouders op en plukte een blaadje uit zijn heg.
“Als je hoort wat ze daarginds….”
“Hier zal het wel niet zo’n vaart lopen,” zei mijn vader.

Stilte in het boek

Marga Minco schrijft ontzettend ingetogen. Alsof ieder woord gewogen is. Er wordt bijzonder zuinig omgesprongen met emotie. Ook al eindigt het boek allesbehalve goed, toch blijft de ingetogenheid. Alsof er Marga Minco vooral stilte in haar boek wou stoppen.

3-stars-out-of-5

Samengevat

 • Taal  : Vlot geschreven.
 • Inhoud : Het semi-autobiografisch verhaal van een joodse tiener ten tijde van de bezetting
 • Emotie : ingetogen
 • Themata :  joods gezin onder de bezetting, nauwelijks beseffend wat hen overkomt
 • Genre : autobiografie
 • Personages :  ik-figuur (naamloos), haar ouders, broer en zus
 • Tempo : vlot
 • Context : Nederland, WO II

Praktisch

 • Marga Minco, Het bittere kruid, uitgeverij Bert Bakker, 90 blz.
 • Te koop bij bol.com voor € 19,95, maar makkelijk te vinden in bibliotheken.

"rust in je hoofd"

De getemde geest

Naar verluidt is het temmen van de geest een onmogelijke opgave. Probeer maar eens niet te denken en je ergert je al blauw aan het feit dat je blijft denken ! Dat je niet màg denken. Zoals niet denken aan de roze olifant !  Rust in je hoofd lijkt nog niet zo gemakkelijk.
Dat blijft maar doorgaan. Er is de commentaarstem in je hoofd die het leven ziet als een film die aan je voorbij gaat. Alleen is er niet één ondertiteling maar zijn er tal van commentatoren die allemaal aan de slag gaan.

Op zoek naar rust in je hoofd

Maar hoe doe je dat ? Rust in je hoofd ?  Dan heb ik een vrije dag en denk ik ‘nu ga ik rustig zijn’. Dan heb ik dagen gewerkt en uitgezien naar deze vrije dag : dàn zal het rustig zijn. Ik heb hele takenlijsten afgewerkt en merk dat er helemaal geen rust is. Ik zoek de knop in mijn hoofd om alles af te zetten maar vind hem niet. En voor ik het weet ga ik weer aan het werk. Omdat het lijkt alsof ik die onrust alleen maar kan temmen door meer te werken. Het helpt niet. Het wakkert de onrust alleen maar aan. Want tijdens het werken zie ik dat er nog meer kan gebeuren en dat er dus nog meer te doen is. Vicieuze cirkel.

Dit werkt niet voor mij

 1. Meditatie

  Het is voor velen een wondermiddel, voor mij is het dé manier om dat hoofd helemaal gek te krijgen. Ik erger me in mezelf, mijn lichaam begint rare geluiden te produceren, ik vind het plots allemaal heel erg belachelijk en heb de indruk dat ik mijn tijd verdoe.
  Niets voor mij.

 2. Tekenen, kleuren

  Ik kreeg al zo’n paar kleurboeken voor volwassenen cadeau (zou iemand mij een hint willen geven ?) en ik geef toe dat ik daar de eerste 5 minuten wel zoet mee ben. Maar dan slaat de verveling weer toe. De geest gaat weer afdwalen en hup, daar gaan we weer.
  Het verbinden van puntjes door middel van getallen lukt al beter, ik moet iets geconcentreerder zijn, maar weerom : het geeft me weinig voldoening. Al scoort het merkelijk hoger dan tekenen en kleuren

 3. Yoga

  Ik heb vriendinnen die zweren bij yoga en er ook helemaal zen uit zien. Ik ben er al een paar keer aan begonnen en de eerste les van de reeks valt het altijd mee (het brein is dol op nieuwigheden), maar bij les 3 heb ik het al gezien. Het gaat te traag en ik ben er met mijn hoofd niet bij.

De nood aan extra gedachten

In het artikel “Leegheid gezocht” dat je kan lezen in De Standaard Magazine van 8 oktober laatstleden, staat het volgende te lezen :

We hebben extra gedachten nodig om onze gedachten te stoppen.

Ik ben het daar helemaal mee eens. Wil ik niet vervallen in het piekeren en de vele gedachten die mij onrustig maken, dan moet ik gewoon aan àndere dingen denken. In dat hoofd kan maar één ding tegelijk ! Omdat aan àndere dingen denken niet zomaar lukt, moet ik dat hoofd een beetje helpen.

Dit werkt wel

 1. Flink trainen oftewel let’s sweat !

  Ook hier kunnen mijn gedachten nogal eens mijn vijanden zijn. “Het is te koud”, ‘Ho, dat gaat hier moelijk“, ‘Ik ga dat geen (half) uur volhouden“. Toch is mijn lichaam hier mijn bondgenoot. De cadans van het lopen (of fietsen) maakt mij rustiger, mijn ademhaling valt geheel in zijn plooi, ik moet kijken (aandacht !) waar ik loop. Het schema houdt me ook bij de les : nu dit doen, dan dat. Geen tijd om aan iets anders te denken !

  Neurowetenschappers ontdekten dat sporten je brein helpt om nieuwe neuronen aan te maken. Dat gebeurt in de hippocampus, het deel van je hersenen verantwoordelijk voor het leren en het geheugen, en in de frontale lob, het gedeelte dat geassocieerd wordt met helder denken, focus en concentratie. De frontale lob reguleert ook emoties. Dat is de reden waarom je je na het sporten vaak beter voelt.

 2. Doen !

  Ik kan mijn onrust niet wegdenken. Het enige wat echt helpt is een activiteit te doen die mijn concentratie vraagt en waarin ik helemaal kan opgaan.
  Een goed boek kan me in een heel andere wereld brengen. Er is geen plaats meer om te ‘jumpen’ van de ene naar de andere gedachte. De eerste tien minuten is het soms sukkelen omdat mijn gedachten wegglijden, maar dat laat ik dan maar zo. Uiteindelijk wint het verhaal van het boek. Hetzelfde geldt voor een goede serie of film.

 3. De natuur

  Ik schijn er helemaal niet alleen in te zijn, contact met de natuur maakt rustig. Een flinke wandeling, het maakt niet uit wel weer is het. Of gewoon na het werk wandelen in het dorp. Het stappen geeft rust, maar evengoed de bewegingen in de natuur. Opnieuw : de eerste minuten vechten de gedachten nog om aandacht, maar ook hier laten ze los.

 4. Samenzijn met je liefsten

  Of het nu je liefje is, of je kinderen, je vrienden of je familie, echt contact brengt rust. Verhalen uitwisselen, spelen, genieten van lekker eten, het ophalen van herinneringen. Je vergeet heel snel je eigen zorgen als je echt samen bent met iemand die je liefhebt. Dat is puur genieten. Dat relativeert zo geweldig, want is er wel iets belangrijker dan wie je lief hebt ?

 5. Vind je passie

  Passie en ondertussen aan iets anders denken gaat moeilijk. Passie is juist helemaal opgaan in. Soms heb ik het moeilijk met de zinssnede ‘vind je passie’, want ja, wat is dat dan ? En hoe vind je dat ? Kortweg is het iets waar je helemaal warm voor loopt en waar geen enkele moeite je teveel is, hetgeen je hart van overloopt.
  Wie gepassioneerd bezig is, is met één ding bezig en komt tot rust. Begin met mij een gesprek over kamperen en je bent meer dan een uur zoet. De echtgenoot hier gaat helemaal op in schaakpartijen en alles wat er mee te maken heeft. Een vriendin van mij leeft voor triathlon.

De vijf tips hebben te maken in zich niets te maken met ‘denken’ maar alles met ‘doen’. Dus is er veel onrust in je hoofd, maak dan die afspraak met je vriend(in) of zet die wandeling in het bos gewoon in je agenda. Onthou dat je je uit de onrust niet kan denken. Er bestaat geen knop die alle gedachten stilzet. Er zijn wel activiteiten die zo intens zijn dat ze alle aandacht vragen, zodat er in hoofd maar plaats is voor één ding. Genieten. Zijn in de de tijd.

En dat is zoveel als rust in je hoofd.

 

De aanleiding van deze post is een artikel in de Standaard Magazine “Leegheid gezocht”. De citaten komen uit dit artikel.

Snapshot diary

snapshot diary – week 40 – back to the gym

"back to the gym"

Maandag vakantiedag

De eerste maandag oktober hebben wij gewoontegetrouw een vrije dag. Het breekt de lange periode van 1 september tot de krokusvakantie. De dag was bijzonder welkom, voor iedereen. Het lief en ik volgden nog eens de wandelknooppunten en waren onder de indruk van de pracht van onze streek. Dat geldt eigenlijk voor heel Vlaanderen, het is maar dat je op de goeie plekken komt en de wandelknooppunten brengen je er bijna altijd. Ik was net terug uit Veere in Zeeland en hoe mooi het daar ook was (toch nog altijd verliefd op Zeeland), ik hoef echt geen 2 uur ver te rijden !

Het schriftje – de lat ligt hoog

Sedert het schooljaar begonnen is leef ik weer volgens een strikte planning. Iedere dag moet er heel wat worden afgevinkt en de uren zijn nogal gepland. Tot mijn grote verwondering is het ondertussen bijna half oktober en loopt alles nog steeds volgens plan.
Soms denk ik dat ik overdrijf met al dat geplan en al die activiteiten en doelstellingen die ik mezelf opleg, maar het  brengt me wel een heel eind verder.  Het helpt mij om overzicht te houden al heb ik soms de neiging mijn dagen veel te vol te proppen.

back to the gym

Heel septemer was ik niet in de gym geraakt. Dat dat de eerste weken niet zou lukken had ik ingecalculeerd, maar dat ik nu nog altijd geen weekritme heb om te sporten, dat valt best wel tegen.

 Ritme is de weg naar succes. 

Geen ritme betekent meestal dat ik het gewoon uitstel. Veel goede voornemens maar omdat het er niet automatisch inzit denk ik snel dat ik het morgen wel zal doen. Klassieker kan niet. Een echt ritme heb ik nog niet gevonden, maar wel de weg terug naar de gym en dat beviel heel goed. Ik merkte ook dat ik het echt gemist had, ik voelde me onmiddellijk een stuk beter en meer ontspannen. Ik ben meteen ook optimistischer. Sweat is the new drug zet ik dan op mijn Instagramaccount en bij mij werkt het precies wel als een drug : ik word er helemaal blij van ! Dus geen excuses meer maar back to the gym !

back to the gym – back to nature

Toch kan ik niet alleen maar binnen sporten. Heel dat lichaam schreeuwt om buiten te zijn. De verwarming staat bij ons al op op het werk, dus die lucht is al helemaal niet meer zo fijn. Geef mij maar de pure natuur. Echt enthousiast over regen ben ik niet, maar eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Als ik maar mijn dosis buiten hebben.

Ik lijk soms een hondje dat uitgelaten moet worden. Kwispelen doe ik nog net net niet.

 Ik lijk soms een hondje dat uitgelaten moet worden. Kwispelen doen ik nog niet net. Omdat 10 km wandelen gauw twee uur kost los ik dat op door te lopen. Het hart op volle toeren. Hoofd en geest even helemaal weg. Het bekoort me echt wel, al ben ik een lousy runner. Ik vrees ten alle tijde een trage loper te zijn en afzien doe ik zo goed als altijd.

De Japanse Tuin in Hasselt

Het lief en ik brachten in het weekend een bezoek aan de Japanse Tuin. Ik was er al eens geweest en vond het toen zalig, maar nu was er zo veel volk dat er nog weinig ‘zen’ te bekennen was. Toch blijft het een aanrader, al zou ik niet meer tijdens het weekend gaan. Er loopt deze dagen een bijzonder tentoonstelling over chrysanten. Wat de link met  Japan is weet ik eerlijk gezegd niet, maar het was best mooi om zien.

Ik zie al uit naar wat volgende week brengt ! Alvast een fijne nieuwe week ! 

 

 

1000 vragen over mezelf

1000 vragen #17 Aan welke vakantie denk je met weemoed terug ?

zomervakanties

De oneindige zomervakanties

Ik kan vast niet de enige zijn die de met weemoed terugdenkt aan de lange zomervakanties toen ik nog een kind was. De tijd die eindeloos was omdat hij gewoon niet bestond. Iedere dag volledig open, zelfs ieder uur. Het enige wat er vast stond het middageten. Iedere dag kon het begin van een avontuur zijn. Mijn herinneringen lijken zo uit de Witte van Zichem te komen, want de kinderen uit onze buurt ‘zwierven’ tussen de korenvelden en langs de grachtjes. Wie zochten dikkopjes en kikkers. Jongens staken kevers tussen de kleren van de meisjes. Een berg zand die ergens lag omwille van een verbouwing of wegenwerken werd wekenlang getemd door onze fietsen.

De tijd voor Dutroux en de GSM

Ik ben duidelijk groot geworden in een tijd dat ouders nog niet rond de oren werd geslagen met allerlei educatieve adviezen. Een tijd waarin ik – ik kan het zelf amper geloven – als kind nauwelijks zei waar ik was en wanneer ik thuis zou komen. Thuis was immers onze straat. Thuis waren onze buren. Thuis waren de andere kinderen. Waarom zouden mijn ouders zich dan zorgen maken ? Soms kregen we al eens een boterham hier of deelde ik juist het vieruurtje met anderen.

De obligate wasbeurt

De hele zomervakantie schrobbe mijn moeder mij iedere avond alsof ik uit een mijnput was tevoorschijn gekomen. Bij warme dagen deed ze dat gewoon buiten, ‘het ergste vuil’ met de tuinslang. Het zal nu wel lijken alsof ik een bijzonder wild kind was, maar ik speelde gewoon veel buiten. Zand was geliefd. Akkers ook. Putten delven. Met water spelen. Met modder.

Dit komt nooit, nooit meer terug

Terwijl ik dit schrijf overvalt mij een zekere weemoed. In tegenstelling tot de meeste mensen heb ik nog altijd evenveel vakantie als schoolgaande kinderen, maar toch komt dat gevoel van die zomervakanties nooit meer terug. De zorgeloosheid, de tijdloosheid. Tijd als een geschenk. De vele vrienden waar nooit mee afgesproken werd maar die er toch elke dag waren.
Ho, dat mis ik wel. En ook wel de jaarlijkse rit naar Spanje, waar we maar liefst twee dagen over deden. Het leven leek zoveel eenvoudiger toen.

 

 

Belgoconrol

Bezoek aan luchtverkeersleidingstoren Belgocontrol

Is de Openbedrijvendag meegevallen ? Hier zeker wel, ik mocht een bezoek brengen aan de luchtverkeersleidingstoren oftewel Belgocontrol  in Zaventem in het kader van een sneakpreview. Toch wil ik volgend jaar sowieso terug, want wie écht op de Openbedrijvendag zelf gaat, heeft het grote voordeel dat dit overdag gebeurt. Wij zagen een luchthaven die met schitterende avondzon wegzonk in het donker. Op 1 oktober 2017 wil ik er dus wéér bij zijn.  Op klaarlichte dag dus !

De droom van velen : werken als air traffic controler

Naar verluidt de droom van velen : werken op Belgocontrol. Je hebt er niet eens een specifieke opleiding voor nodig. In tegendeel : hoe minder ‘bagage’, hoe beter werd ons daar gezegd. Voor dummies dus ? Ik vrees van niet. Een paar honderd vliegtuigen veilig in de lucht houden of naar hun bestemming loodsen vraagt enige stressbestendigheid. Je moet overzicht kunnen houden en snel beslissen. Je moet in team kunnen werken. Samengevat : je moet gewoon uit het juiste hout gesneden zijn, al kan iedereen zijn kans wagen ! Waarom niet ?  Inschrijvingen voor het aanwervingsexamen zijn terug open vanaf 5 december.

Of zomaar een kijkje

Ik zal eerlijk zijn : dit zou totaal mijn ding niet zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik het bezoek meer dan de moeite waard vond.  Na de rondleiding vind je het een wonder dat alles zo gesmeerd loopt, want laten we wel wezen : het is nog altijd mensenwerken, al worden ze ondersteund door tal van software.

Nieuwsgierig geworden ? Zie hier een kort filmpje (1 minuut)  van mijn bezoek.

 

5 weetjes over Belgocontrol

 1. In de simulatieruimte (projectie op 360° van wat je normaal uit de verkeersleidingstoren kan zien) kan ook een andere luchthaven worden geprojecteerd. In principe kunnen dus ook mensen voor andere luchthavens worden opgeleid.
 2. Een deel van de opleiding is gelijklopend met die van piloot, het is maar dat je weet waar je mee bezig bent !
 3. Je kan online het luchtverkeer in België volgen. Er zit om veiligheidsredenen echter een vertraging van 1 uur op. Vraag je je af wat en wie er zoal boven je hoofd vliegt, dan moet je hier zijn.
 4. Vliegtuigen worden geleid via toren naar toren, ook al landen ze niet in Zaventem.
 5. Omdat niemand een straaljager vanuit zijn cockpit wil zien, wordt het militair luchtruim bij oefeningen afgesloten. Belgocontrol leidt alle vliegtuigen netjes om.

Zien we elkaar volgend jaar ?   

Fotocredit eerste afbeelding : Alexis Bracke
Snapshot diary

Snapshot diary – week #39 – druk en weekend Veere

snapshot diary week 39

Een druk gevulde week met zalig einde

Toen ik mijn agenda op zondagavond bekeek voor de volgende week duizelde het toch even. Extra druk maar gelukkig stond er ook een weekend Veere gepland. Dat weekend Veere hield me op de been. Iedere keer ik dacht dat dit toch wel te gek was voor woorden dacht ik aan wat komen zou. Het vooruitzicht als batterijtje voor het heden !

Drukke dinsdag : een hele dag sport en bloggersevent

Openbedrijvendag

De jaarlijkse sportdag mocht gelukkig rekenen op prima weer. Op de planning stond een halve dag mountainbiken en een halve dag boogschieten, muurklimmen en zwemmen. Het was alweer een tijd geleden dat ik me nog eens op de MTB gewaagd had zoals het met zoveel gaat (jammer genoeg) kwam ik weerom tot de slotsom dat ik dat toch meer moet doen. Dit is toch pure fun ? Maar waar haal ik de tijd ? Er zijn zoveel dingen die ik zalig vind en meer zou moeten doen. Ook minder leuke dingen trouwens. Iemand tijd op overschot ?

Bloggersevent

Ik eindigde de werkdag in het zwembad om me vervolgens op het werk om te kleden en richting Zaventem te rijden. Daar had ik een afspraak met een aantal bloggers voor een sneakpreview van Belgocontrol. Zondag zou deze in het kader van de Openbedrijvendag de deuren openzetten.

Het bezoek aan de luchtverkeersleidingstoren was indrukwekkend en de rondleiding in de simulatieruimte al helemaal. Ik ontmoette er bloggers die ik enkel van naam kende, zoals Lies (Oon), Heidi van Living by the sea (tussen twee vluchten door) en bij de mannen Tjoolaert, Meer Smaak en Herman van Daily Bits.  We waren met meer, maar de tijd was te kort en de rondleiding te boeiend om met iedereen kennis te maken.  Ik weet al niet meer wat het meest interessant was : Belgocontrol of het horen van de verhalen van de (expertise) van zoveel bloggers. De passie voor het bloggen schreeuwde van de daken, of van de verkeersleidingstoren ! (Lees tussendoor dat ik me ook maar kleintjes voelde bij deze Groten der Bloggers !)

Het weekend Veere

En toen was het zover. Vrijdag ! Weekend ! Zeeland ! Ik trok deze keer naar natuurkampeerterrein het Veerse Gat en heb me dat niet beklaagd. Ondertussen is het laagseizoen en dat betekent nog meer rust, wat heel erg gesmaakt werd. Het weer trakteerde me op een weekend zonder regen wat behoorlijk indrukkenwekkend was, gezien de berichten die ik van het thuisfront kreeg. Via de knooppunten had ik zalige wandelingen voorzien. Middelburg en Vlissingen deed ik dan weer per fiets. Op die manier werd er toch weer gefietst.

Weekend Veere

Ook de komende weken ziet het er naar uit dat het opnieuw druk wordt. Gelukkig mag ik opnieuw uitzien naar een weekje vakantie op het eind van de maand. Een hele week ! Met het lief !

Zorg jij er ook voor dat je iets hebt om naar uit te zien om zo de drukte makkelijker te aanvaarden ? Of heb je andere manieren om het vol te houden ?